zizigo

Zizigo İndirim Kuponları

12 Kupon

Facebook'a bağlanıyor…

kuponlara çok az kaldı

Facebook bağlantısı başarıyla sonuçlandı! Bültenimize abone olmak ister misiniz?

Teşekkürler Evet, fırsatları görmek isterim Her İki Durumda Kupon Görüntülenecektir

Kupon kodu adresinize gönderildi.

Şartlar ve Koşulları göster

Aktif kampanyalar

90% Başarılı

Toplam 10 oy

Test edildi 23rd Aug '14

Geçerli kupon

Bahtiyar Yorumunuz eklendi 23 Haz 2014 09:05

90% Başarılı

Toplam 41 oy

Test edildi 23rd Aug '14

İndirim kuponu çok işime yaradı. teşekkürler

Ümit Yorumunuz eklendi 22 Tem 2014 08:07

kod geçerli

Bahtiyar Yorumunuz eklendi 18 May 2014 23:10

Kupon çalışıyor.

Öznur Yorumunuz eklendi 1 Eyl 2013 17:53

kupon çalışıyor

Hatice Yorumunuz eklendi 1 Ağu 2013 16:28

geçerli kupon

Bahtiyar Yorumunuz eklendi 11 Haz 2013 10:28

Bizi Takip Edin

KuponDunya'yı Faydalı mı buldunuz? Bizi Facebook Sayfamızdan Takip Edip Arkadaşlarınızla Paylaşabilirsiniz!


Daha Yakından Tanıyalım: Zizigo

Zizigo Hakk?nda Daha Detayl?

Zizigo Markafoni Grubu bünyesinde bulunan ve ayakkab?/çanta dikeyinde çal??an Türkiye’nin en büyük online al??veri? sitesidir. Burada bayan ve erkek ayakkab?lar?n?n yan? s?ra, her zevke uygun çanta, giyim ve aksesuar da bulmak mümkün. Yazl?k veya k??l?k, spor veya topuklu tüm yeni sezon ayakkab?larda sürekli yenilenen ve güncellenen kampanyalar kapsam?nda al??veri?lerinizi hem zevkli, hem de hesapl? yapmaman?z için bir sebep bulunmuyor. Lacoste, Nike, Adidas, New Balance, Vans gibi ünlü ayakkab? modellerini ve birbirinden güzel ve ??k çantalar? burada daha ucuza bulman?z mümkün. Ayr?ca ?ndirim sayfas?ndaki indirimli ürünleri tek sayfada s?ralayabilir ve farkl? filtreler yard?m?yle en büyük indirim de?eri vs. gibi seçeneklerle ve arama kutucu?u ile akl?n?zdaki ürüne k?sa yoldan ula?abilirsiniz.

Online Al??veri?’in Önemi:

Günlük zaman?m?z?n büyük k?sm?n? i?yerlerimizde veya evimizde geçirmemizin yan? s?ra baz? zamanlar?m?z? da d??ar?da farkl? yerlerde geçiririz. Arkada?lar?m?zla bir kahve için bulu?ur, akrabalar?m?z? ziyaret etmeye gider, spor yapar ve farkl? bir çok aktivitelere kat?l?r?z. Tabii ki, ayda bir kaç saatimizi de al??veri? için harcar?z. Al??veri? merkezlerini gezip arada???m?z ürünü bulana kadar zaman kaybeder, oradaki kalabal???n stresiyle daha da yorulur ve muhtemelen AVM’ye veya ma?azaya ula?mak için de çok zaman harcar?z. Hiç ?üphesiz internetin hayat?m?za girmesi ve h?zl? bir ?ekilde önem kazanmas? al??veri? ?eklimizi de de?i?tirmekle birlikte bir çok kolayl?klar ve avantajlar da sunmaktad?r. Evde veya i?te olun, kafede veya yolda giderken parmaklar?n?z?n ucundan istedi?inizi ürünü kolayca arayabilir, kampanyalar? takip edebilir ve indirim kuponlar?n? kullanarak al??veri?inizde daha az ödeyebilirsiniz. Zaman?n?z? ma?azalarda geçirmek yerine ayn? zaman? verimli bir ?ekilde kullanarak daha keyifli bir al??veri? imkan? yakalaman?z mümkün. Stres-free bir ortamda al??veri? yapmak da baz?lar? için keyifli bir aktivite. Baz?lar? ise ma?azalara giderek al??veri? yapmay? tercih ediyor. Ne kadar ki?isel bir tecih olsa da, çok özel ürünler hariç tüm ürünleri beden ölçülerinizi veya gereken e?yan?n ebatlar?n? vs. biliyorsan?z online al??veri? yapmakta hiç bir engel yok. %50-%60’a kadar devam eden kampanyalar?n yan?nda %20-%25’e varan indirim kuponlar?n? kullanarak d??ar?daki ma?azalardan daha az ödeyece?iniz kesin.

KuponDünya ile Al??veri?inizde Daha Az Ödeyin:

KuponDünya ekibi olarak hedefimiz insanlar?n en avantajl?, güncel ve geçerli kupon kodlar?ndan ve kampanyalardan haberdar olmas?n? sa?layarak al??veri?lerinde daha az para harcamalar?. Nitekim, mutlu insanlar olu?turmam?z bizi de mutlu etmekle birlikte yapt???m?z i?ten son derece zevk almam?z? da sa?l?yor. Zizigo’nun sürekli güncellenen ve yenilenen indirim kodu ve kampanyalar?n? bu sayfada bulman?z mümkün. Deneyimli editörlerimiz kupon ve kampanyalar?n geçerlili?ini s?k s?k control ederek siz kullan?c?lar?m?z?n mutlu olmas?, çal??mayan kuponlara t?klay?p üzülmemeniz ve yaln?? kampanya detaylar? ve aç?klamalar?n?n olmamas? için çal??maktalar. Ayr?ca, Zizigo kuponlar?na abone olup her yeni kampanya ba?land???nda an?nda eposta adresinizden anl?k uyar? maili olarak alman?z mümkün. Bunun için sadece geçerli bir eposta adresinizi yukar?da gördü?ünüz “Zizigo Kuponlar?na Abone Olun” k?sm?ndaki kutucu?a yazman?z ve gelen onay mektubundaki linke t?klayarak aboneli?inizi aktif hale getirmeniz gerekmektedir. KuponDünya’n?n sundu?u tüm hizmetlerin kullan?c?lar için aç?k oldu?u konusuna da dikkatinizi çekmek isteriz. Di?er bir yöntem ise sayfam?z? ziyaret edip arad???n?z kupon kodunu kullanarak al??veri?lerinizde daha az ödemek. Bunun için yapaca??n?z ad?mlar? basitçe ?öyle s?ralayabiliriz: 1) Kupon koduna t?klad???n?z zaman otomatik olarak Zizigo anasayfas?na veya kodun geçerli oldu?u alt sayfas?na yönlendiriliyor olacaks?n?z. Hangi ürünleri alaca??n?za karar verdiyseniz al??veri? sayfas?ndaki ?ndirim Kodu kutucu?una Ctrl-V veya yap??t?r i?lemi yapman?z yeterli olacakt?r. Al??veri? sayfas?nda bu kutucuk görünmüyorsa üyelik gerekmektedir. Üye oldu?unuz zaman Zizigo bültenlerine de abone olup sadece tüm kampanyalardan haberdar olman?z mümkün. Üye giri?i yapt?ktan sonraki bu ad?mda e?er hangi ürünü alaca??n?za karar vermediyseniz aç?lan sayfada veya yeni sekmede aç?lan herhangi bir Zizigo sayfas?nda diledi?iniz ürünü/ürünleri seçebilir, sepete ekleyip al??veri?lerinizde daha az ödeme f?rsat? yakalayabilirsiniz. 2) Kupon kodunu yap??t?r?p Uygula butonuna bast?ktan sonra indirim tutar? sepet tutar?n?za yans?yacakt?r. Örn: %10 indirim kodu kulland?ysan?z bu tutar toplam ürün fiyat?ndan dü?ürülecek ve siz indirimden sonraki tutar? ödemi? olacaks?n?z. Ba?ka eklemek istedi?iniz ürün yoksa Al??veri?i Bitir butonuna basman?z yeterli. E?er kulland???n?z mevcut kupondan daha avantajl? bir kod kullanmak isterseniz eski kodu ?ptal Et butonuna basarak iptal edebilir ve yeni kodu ayn? 1. Ad?mda oldu?u gibi ekleyebilirsiniz. Al??veri?i Bitir butonu size Adres ve Ödeme sayfas?na yönlendirecektir. 3) Girdi?iniz ev ve fatura adresi bilgilerinden emin olduktan sonra ödemenizi kredi kart?n?zla yapabilirsiniz. Ürünleriniz sipari? tarihinden sonra en fazla 3 i? günü içerisinde ?stanbul ve yak?n ?ehirlere, digger ?ehirlere ise ortalama olarak 4 i? günü içerisinde Yurtiçi Kargo ile teslim edilir. Kargo firmas? ve gönderim sürelerinin ortalama süreler oldu?unun alt?n? çizmek isteriz. Zira, bu sure daha k?sa (1-2 gün) veya daha uzun olabilir. Secured Sockets Layer (SSL) güvenli?i sayesinde vermi? oldu?unuz tüm ki?isel bilgiler ve mailler güvenli bir ?ekilde tutulur ve kimseyle payla??lmaz. Sipari?iniz vermi? oldu?unuz ev veya i? adresinde teslim edildikten sonra kutuyu aç?p ürününüzü kullanabilirsiniz. Zizigo tüm ürünlerde ücretsiz kargo ve 365 gün ücretsiz iade garantisi de sunmaktad?r. Dolay?s?yla, ald???n?z ürünü be?enmediyseni ve ürüne bir zarar gelmediyse bunu Zizigo’ya bildirip gere?inin yap?lmas?n? ve ürünün de?i?tirilmesi talebilinizi bildirebilirsiniz. Nitekim, kargo ücreti ödememek ve al??veri?lerde %60’a varan kampanyalar?n yan?nda %20’ye varan indirim kodu kullanmak al??veri?inizi heyecanl? ve bir o kadar da keyifli ve hesapl? yapmaktad?r. Tüm bu i?lemleri sadece 4 t?kta rahatça yapabilirsiniz. Zizigo ayn? zamanda çe?itli ödeme seçenekleri ve taksit imkanlar? da sunar. Bonus, World, Axess, Maximum, CardFinans, Paraf, Visa ve Master Card’lar?n?zla, American Express kart?n?zla ödeme imkan? mümkün. Ayr?ca, telekom operatörleri ile de ortak yap?lan kampanyalar kapsam?nda özel kupon kodu al?p yine %25’e kadar indirim f?rsat? yakalaman?z mümkün.

7/24 Mü?teri Hizmetleri:

Yenilenen mü?teri hizmetleri 7/24 eposta ile veya sosyal medya üzerinden yönlendirdi?iniz sorulara, yorumlara ve tüm sorular?n?za cevap veriyor. Zizigo’nun bu ?ekilde hiç bir mü?terisinin kafas?nda soru i?areti b?rakmamak ve al??veri? öncesi ve sonras?nda mü?teri memnuniyetinin ne kadar önemli oldu?u konusunda att???z somut bir ad?m?n göstergesi. Nitekim, ürün, kargo, ödeme vs. konulardaki en ufak bir soru i?aretini bile her daim samimi mü?teri temsilcilerine sorman?zda bir sak?nca yok.

Zizigo Sosyal Medyada:

Ayr?ca Zizigo’yu Facebook, Twitter, Youtube sayfalar?ndan takip edebilir ve en yeni kampanyalardan hemen haberdar olabilirsiniz. En popüler online ayakkab? sitesini takip etmek istedi?iniz ürünü en uygun fiyata elde edece?inizin bir garantisi. Sosyal Medya üzerinden gönderdi?iniz mesajlar, sorular ve istekler de an?nda cevaplanacakt?r.

Mağaza Hakkında: Zizigo
Zizigo kadın, erkek ve çocuk ayakkabı, aynı zamanda çanta, ayakkabı ve aksesuar satan online alış veriş sitesidir.

Benzer Kategoriler

Kupon Paylaş

Zizigo kuponunuz mu var?
Detaylarını aşağıya ekleyerek diğerleriyle paylaşın:

Yazarı Tanıyalım
Üzgünüz! Bu kupon artık geçersiz

Tükendi

Buraya tıklayın Bu Pencereyi Kapatıp Daha Fazla Zizigo Kuponu Görmek Için Tıklayın